Centrum Szkoleniowo Usługowe Kosmo Bio Kursy i zabiegi

Zabiegi Bioenergoterapii zabieg wykonuje Dyplomowany Bioenergoterapeuta Bioenergoterapia stacjonarna Katowice i zdalna na odległość,zabiegi stacjonarne i uzdrawianie na odległość,

 


Zapraszam na zabiegi Bioenergoterapii - Bioterapii

tel: +48 505 028 903

nie odbieram telefonów zastrzeżonych

Co to jest Bioenergoterapia                         


Bioenergoterapia to oddziaływanie bioenergetyczne po oddziaływaniu bioenergoterapeuty.Czyli :
Bioterapia - bioenergoterapia  to swoiste oddziaływanie jednego organizmu na drugi  przy wykorzystaniu energii własnej (bioenergii).

Bioenergia to energia własna każdego żywego organizmu . Energia wewnętrzna  znajduje odbicie w polu energetycznym 
i jest zwana polem biologicznym lub biopolem.

Pole biologiczne  czyli biopole  żywego organizmu jest wykładnikiem jego energii wewnętrznej i harmonii psycho somatycznej. 
Biopole wokół głowy człowieka nosi nazwę aury. 
Natomiast w polu biologicznym swoiste punkty energetyczne które tworzą szereg tzw. Ośrodków energetycznych (czakr) ułożonych w linii osi środkowej ciała i przepisywanych miejscom usytuowania głównych ośrodków (gruczołów) 
wydzielania wewnętrznego.

Ośrodki energetyczne (OE) ciała człowieka  to punkty swoiste które są odbierane przez bioterapeutę jako punkty bioenergii. Punkty te mają związek z umiejscowieniem 
gruczołów wydzielania wewnętrznego i przypisuje się im zdolności do transferu energii między ciałami energetycznymi człowieka.

Bioterapeuta - Bioenergoterapeuta
to osoba  predestynowana do usuwania zaburzeń w biopolu 
drugiego człowieka przy pomocy własnej bioenergii  lub grupoweji określonych świadomych działań fizycznych (passy, głaski, impozycje, aplikacje itp.) czy psychologicznych.


W czasie oddziaływania bioenergetycznego
 
osoba korzystającaz bioenergetyzacji może odczuwać 
nagłe wzmocnienie lub osłabienie. Towarzyszyć temu mogą odczucia ciepła, gorąca, chłodu lub zimna oraz dreszczy. Pojawiać się mogę zawroty głowy, mdłości lub napad śmiechu czy płaczu. Moe też nie zaistnieć żadna reakcja. U osób z padaczką może nastąpić atak o różnej sile. Osoby nie skarżące się na żadne dolegliwości mogą rejestrować pojawienie się odczuć fizycznych w miejscach, których wcześniej nie sygnalizowały zaburzeń. Niezależnie 
od reakcji i jej siły pojawienie się ich, świadczy o oddziaływaniu bioenergetycznym.

Po oddziaływaniu bioenergetycznym

mogą również pojawić się powyższe odczucia o ile nawet nie pojawiały się wcześniej. Ich siła może być bardzo zróżnicowana i niezależnie od odczuć i czasu ich trwanie to (od 1 do 21 dni maksymalnie) świadczy to o reakcji organizmu na zabieg bioenergoterapii. Zjawisko nasilenia się negatywnych 
lub  pozytywnych odczuć po bioenergetyzacji, pojawia się równieżw nowych miejscach które nosi nazwę przesilenia i jest symptomatyczne przy poprawie stanu bioenergetycznego 
klienta i dobrych rokowaniach. Przebieg zróżnicowanych odczuć u klienta w czasie i po zabiegu wynika ze stopnia uwrażliwienia, rozwoju zaburzeń bioenergetycznych jak i wieku osoby poddającej się bioenergoterapii.

Zabiegi Bioenergoterapii - Bioterapii Katowice województwo śląskie,
Bioenergoterapia - Bioterapia Katowice województwo ślaskie,
Bioenergoterapeuci,Bioenergoterapeuta Katowice województwo śląskie,
Bioenergoterapeuci województwo ślaskie.
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja